fbpx Yourgene Health plc - domov

Prenatální screening Sage ™ je pokročilé neinvazivní prenatální screeningové řešení využívající nejnovější vývoj v technologii DNA k detekci placentární DNA v mateřské krvi. Sage ™ nabízí analýzu chromozomů založenou na nabídce k odhadu rizika plodu s Downovým syndromem a jinými genetickými poruchami. Přizpůsobený screening pro lékaře a laboratoře od kompletního klinického servisu po místní laboratorní nastavení pomocí vzdálené cloudové NIPT analýzy. Umožnit těhotným ženám a jejich rodinám rychlé, bezpečné a spolehlivé výsledky a snížit potřebu invazivních testů a souvisejících rizik, stresu a úzkosti.

Sage ™ využívá znalosti sekvenování a bioinformatiky a klinické znalosti, IVD a standardy kvality Yourgene Health.

  • Plně automatizovaná analýza s jednotlivými zprávami o pacientech
  • Flexibilní a škálovatelný laboratorní pracovní postup NGS s plnou podporou validace
  • Nabídněte lékařům vše od aneuploidií po mikrodelece
  • Doba obratu 3–5 dní
  • Přesné s> 99% detekcí podmínek trizomie
  • Vysoká kvalita - zajišťuje Yourgene Health, přední poskytovatel NIPT