fbpx Yourgene Health plc - Inicio
frecha anterior
seguinte frecha
Slider

1 Termos
Ao acceder a este sitio web, acepta estar obrigado a estes "Termos e condicións de uso" deste sitio web, a todas as leis e regulamentos aplicables e acepta que é responsable do cumprimento das leis locais aplicables. Se non está de acordo con algún destes termos, ten prohibido usar ou acceder a este sitio. Os materiais contidos neste sitio web están protexidos pola lei de copyright e marcas aplicables.

2 Licencia de uso

2.1 Autorízase a descarga temporal dunha copia dos materiais (información ou software) no sitio web de Yourgene Health plc para a súa visualización transitoria persoal e non comercial. Esta é a concesión dunha licenza, non unha transferencia de título e é posible que baixo esta licenza non poida:

(a) modificar ou copiar os materiais;
(b) use os materiais para calquera propósito comercial ou para calquera exposición pública (comercial ou non comercial);
(c) intentar descompilar ou rexeitar calquera software contido no sitio web de Yourgene Health plc;
(d) eliminar calquera material de propiedade intelectual ou outras notificacións propias; ou
(e) transferir os materiais a outra persoa ou "espellar" os materiais a calquera outro servidor.

2.2 Esta licenza rematará automaticamente se incumpre algunha destas restricións e pode ser cesada por Yourgene Health plc en calquera momento. Ao rematar a visualización destes materiais ou ao finalizar esta licenza, ten que destruír os materiais descargados que teña no seu poder, xa sexa en formato electrónico ou impreso.

3. Renuncia
Os materiais do sitio web de Yourgene Health plc ofrécense "tal e como está". Yourgene Health plc non fai ningunha garantía, expresa ou implícita, e descarta e anula todas as demais garantías, incluíndo sen limitación, garantías ou condicións implicadas de comerciabilidade, aptitude para un propósito determinado ou non violación da propiedade intelectual ou outra violación de dereitos. Ademais, Yourgene Health plc non xustifica nin fai ningunha representación relativa á exactitude, resultados probables ou fiabilidade do uso dos materiais no seu sitio web de Internet ou doutro xeito relacionado con tales materiais ou en calquera sitio ligado a este sitio.

4 Limitacións
En ningún caso, Yourgene Health plc ou ningún membro do seu grupo ou ningún dos seus provedores serán responsables de calquera dano (incluíndo, sen limitación, os danos por perda de datos ou beneficios, ou por interrupción comercial) derivados do uso ou incapacidade de utilizar os materiais no sitio web de Yourgene Health plc, aínda que se notifique oralmente ou por escrito a Yourgene Health plc ou a un representante autorizado de Yourgene Health plc ou por escrito sobre a posibilidade de dano. Dado que algunhas xurisdicións non permiten limitacións ás garantías implícitas ou limitacións de responsabilidade por danos consecuentes ou incidentais, é posible que estas limitacións non se lle apliquen.

5. Revisións e Errata
Os materiais que aparecen no sitio web de Yourgene Health plc poden incluír erros técnicos, tipográficos ou fotográficos. Yourgene Health plc non garante que ningún dos materiais do seu sitio web sexa exacto, completo ou actual. Yourgene Health plc pode facer cambios nos materiais contidos no seu sitio web en calquera momento sen previo aviso. Non obstante, Yourgene Health plc non se compromete a actualizar os materiais.

6. Ligazóns
Yourgene Health plc non revisou todos os sitios ligados ao seu sitio web de Internet e non se fai responsable dos contidos de ningún sitio vinculado. A inclusión de calquera ligazón non implica o respaldo por parte de Yourgene Health plc do sitio. O uso dalgún sitio web vinculado corre o risco do usuario.

7. Modificacións de condicións de uso do sitio
Yourgene Health plc pode revisar estas condicións de uso para o seu sitio web en calquera momento sen previo aviso. Ao usar este sitio web, acepta estar ligado á versión actual destes Termos e condicións de uso.

8. Lei de rexencia
Calquera reclamación relativa ao sitio web de Yourgene Health plc rexerase polas leis de Inglaterra, sen ter en conta as disposicións de conflito de lei.

9. Política de Privacidade
A súa privacidade é moi importante para nós. Así, nós realizamos esta política para que a entender como recopilamos, usan, comunicarse e dar a coñecer e facer uso de información persoal. A continuación describe nosa política de privacidade.

Antes ou no momento da recollida de información persoal, iremos identificar os fins para os cales información está sendo recollidas.
Imos recoller e utilizar información persoal só co obxectivo de cumprir os fins previstos por nós e para outros fins compatibles, a menos que obteñan o consentimento da persoa en cuestión ou conforme esixe por lei.
Só conservaremos información persoal sempre que sexa necesario para o cumprimento deses fins.
Recopilamos información persoal por medios legais e xustas e, cando corresponda, co coñecemento ou consentimento da persoa en cuestión.
Os datos persoais deben ser relevantes para os fins para os que debe ser usado, e, en caso necesario, para o efecto, debe ser precisa, completa e up-to-date.
Protexeremos a información persoal mediante garantías de seguridade razoables contra a perda ou o roubo, así como o acceso, divulgación, copia, uso ou modificación non autorizadas.
Poñeremos a disposición dos clientes información sobre as nosas políticas e prácticas relacionadas coa xestión de información persoal. Comprometémonos a dirixir o noso negocio de acordo con estes principios para asegurar que a confidencialidade da información persoal se protexe e manteña.

Prema aquí para ver as Condicións de acceso do usuario do portal MyNIPT

Faga clic aquí para ver as condicións de acceso ao usuario do portal SAGE LINK