fbpx Yourgene Health plc - Početna

Sage ™ prenatalni zaslon je napredno neinvazivno rješenje za prenatalni probir koji koristi najnovija dostignuća u DNA tehnologiji za otkrivanje posteljice u krvi majke. Sage ™ nudi analizu kromosoma zasnovanu na jelovniku kako bi se procijenio rizik od fetusa koji ima Downov sindrom i druge genetske poremećaje. Prilagođeni pregled za kliničare i laboratorije od potpune kliničke usluge do lokalnih laboratorijskih postava s udaljenom NIPT analizom zasnovanom na oblaku. Omogućavanje trudnicama i njihovim obiteljima brzih, sigurnih i pouzdanih rezultata i smanjenje potrebe za invazivnim testovima i povezanim rizicima, stresom i tjeskobom.

Sage ™ koristi stručnost za sekvenciranje i bioinformatiku te kliničko razumijevanje, IVD i standarde kvalitete Yourgene Health.

  • Potpuno automatizirana analiza s pojedinačnim izvješćima pacijenata
  • Fleksibilan i skalabilan NGS laboratorijski tijek rada s potpunom podrškom za provjeru valjanosti
  • Kliničkim liječnicima ponudite sve, od aneuploidije do mikrodelezija
  • 3-5 dana preokreta
  • Točno s> 99% otkrivanja stanja trisomije
  • Visoka kvaliteta - pokreće Yourgene Health, vodeći pružatelj NIPT-a