fbpx
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
Afbeelding is niet beschikbaar
vorige pijl
volgende pijl
Slider

prestatiebeeld

(cijfers gebaseerd op testen uitgevoerd door onze laboratoria op een populatie met een hoog risico, please-opmerking als u geen hoog risico loopt, heeft u waarschijnlijk een lagere PPV)

Het Positieve voorspellende waarde (PPV) is de kans dat een hoog risico resultaat de aanwezigheid van het syndroom van Down aangeeft. De PPV houdt rekening met hoe vaak Downsyndroom voorkomt in de bevolking.

Het Detectiepercentage (gevoeligheid) van IONA® is 99.84%, wat betekent dat bijna elk geval van het syndroom van Down zal worden gedetecteerd met zeer weinig vals-negatieve resultaten (getroffen zwangerschappen worden ten onrechte gescreend op een laag risico).

Fout-positief percentage (FPR) is het percentage zwangerschappen dat het syndroom niet heeft, maar is gescreend als hoog risico. Een vals positief resultaat betekent dat hoewel de NIPT een hoog risico op trisomie 21 aangeeft, de foetus deze aandoening niet heeft.

Wat betekent een hoog PPV voor mijn zwangerschap?

Een hoge PPV geeft aan dat het risico op een vals-positieve (niet-aangetaste zwangerschap ten onrechte gescreend als hoog risico, zie hieronder) wordt geminimaliseerd.

De hoge IONA® PPV (98.88%) betekent dat het risico op een vals-positieve (niet-aangetaste zwangerschap ten onrechte gescreend als hoog risico, zie hieronder) wordt geminimaliseerd. Dit betekent dat als je IONA® testresultaat is hoog risico voor het syndroom van Down, er is slechts een kans van 1.12% dat het resultaat feitelijk vals positief is.

Hoe zijn die waarden berekend?

Zoals vereist door de regelgeving voor medische hulpmiddelen en voor ons kwaliteitssysteem, bewaken we de IONA® test prestaties in het veld. Op basis van ons toezicht na het in de handel brengen hebben we de IONA berekend® test prestaties op basis van gerapporteerde tegenstellingen.

Om de nauwkeurigheid te evalueren, werd van laboratoria en hun verwijzende centra verzocht om vervolgdiagnostiek zoals vruchtwaterpunctie of CVS voor abnormale monsters en levend geboortecontrole voor normale monsters.

Het bevat gegevens van meer dan 32,000 eenling- en monochoriale tweelingzwangerschappen van een populatie van vrouwen die voornamelijk een hoger risico lopen op het krijgen van een foetus met het syndroom van Down.

Wie is een populatie met een hoog risico?

Iedereen kan een baby krijgen met het syndroom van Down, maar het risico van een vrouw neemt toe naarmate ze ouder wordt. Als u eerder een baby met het syndroom van Down heeft gehad, is uw risico op een andere getroffen baby groter.

Is de PPV altijd hetzelfde?

PPV's zijn specifiek voor de populatie en variëren op basis van de NIPT-assay.

De PPV van een screeningstest hangt af van:
• de prevalentie van trisomie 21,18 of 13 op een bepaalde leeftijd,
• het detectiepercentage van de NIPT-assay,

Naarmate de prevalentie van trisomieën 21,18 en 13 toeneemt met toenemende leeftijd van de moeder, zijn PPV's lager in populaties met een laag risico.

Wat moet ik doen als mijn IONA® test is een hoog risico?

Het DNA geanalyseerd door de IONA® test is van placenta-oorsprong (niet van de foetus). In zeldzame gevallen komt het placenta-DNA niet overeen met het foetus-DNA. Om deze reden en een andere biologische factor, de IONA® test is een screeningstest, geen diagnostische test.

IONA met een hoog risico® resultaat moet worden bevestigd door een diagnostische procedure. Uw zorgverlener kan u verder begeleiden.

Wat zijn de testprestaties voor het syndroom van Edwards en het syndroom van Patau?

Ga voor testprestaties van het Edwards-syndroom en het Patau-syndroom naar Klinisch laboratorium Klinische prestaties voor de laatste informatie.